Thuế giá trị gia tăng

4
Th10

LƯU Ý VỀ ĐIỀU KIỆN KHẤU TRỪ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Thuế GTGT thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 119/2014/TT-BTC, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014,

Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015, Thông tư số 193/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015, Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016, Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 và Thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 19/9/2017 của Bộ Tài chính về thuế GTGT.

Read more

3
Th10

TRA CỨU HÓA ĐƠN GTGT TRÊN TRANG TRA CỨU HÓA ĐƠN

Hiện nay việc tra cứu hóa đơn GTGT vô cùng đơn giản và nhanh chóng. Để có thể kiểm tra hóa đơn GTGT có hợp pháp hay không thì bạn chỉ cần truy cập vào tracuuhoadon.gdt.gov.vn của Tổng cục thuế và điền những thông tin trên hóa đơn là bạn có thể biết được chính xác được hóa đơn đó chính xác như thế nào

Read more

28
Th9

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH VỀ THUẾ QUÝ II/2018

I/ Về thuế giá trị gia tăng.

Một số nội dung mới về chính sách thuế GTGT.

Ngày 16/03/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 25/2018/TT-BTC hướng dẫn nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6 2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính, theo đó:

Read more

22
Th9

NHỮNG ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

 1. 1. Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu.
 2. Sản phẩm là giống vật nuôi, giống cây trồng, bao gồm trứng giống, con giống, cây giống, hạt giống, cành giống, củ giống, tinh dịch, phôi, vật liệu di truyền ở các khâu nuôi trồng, nhập khẩu và kinh doanh thương mại.
 3. Tưới, tiêu nước; cày, bừa đất; nạo vét kênh, mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp; dịch vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp.
 4. Sản phẩm muối được sản xuất từ nước biển, muối mỏ tự nhiên, muối tinh, muối i-ốt mà thành phần chính là Na-tri-clo-rua (NaCl).
 5. Nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do Nhà nước bán cho người đang thuê.
 6. Chuyển quyền sử dụng đất.
 7. Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khoẻ, bảo hiểm người học, các dịch vụ bảo hiểm khác liên quan đến con người; bảo hiểm vật nuôi, bảo hiểm cây trồng, các dịch vụ bảo hiểm nông nghiệp khác; bảo hiểm tàu, thuyền, trang thiết bị và các dụng cụ cần thiết khác phục vụ trực tiếp đánh bắt thủy sản; tái bảo hiểm.
 8. Các dịch vụ tài chính, ngân hàng, kinh doanh chứng khoán.
 9. Dịch vụ y tế, dịch vụ thú y, bao gồm dịch vụ khám chữa bệnh, phòng bệnh cho người và vật nuôi, dịch vụ sinh đẻ có kế hoạch, dịch vụ điều dưỡng sức khoẻ, phục hồi chức năng cho người bệnh, vận chuyển người bệnh, dịch vụ cho thuê phòng bệnh, giường bệnh của các cơ sở y tế; xét nghiệm, chiếu, chụp, máu và chế phẩm máu dùng cho người bệnh.
 10. Dịch vụ bưu chính, viễn thông công ích và Internet phổ cập theo chương trình của Chính phủ; Dịch vụ bưu chính, viễn thông từ nước ngoài vào Việt Nam (chiều đến).
 11. Dịch vụ duy trì vườn thú, vườn hoa, công viên, cây xanh đường phố, chiếu sáng công cộng; dịch vụ tang lễ. Các dịch vụ nêu tại khoản này không phân biệt nguồn kinh phí chi trả.
 12. Duy tu, sửa chữa, xây dựng bằng nguồn vốn đóng góp của nhân dân (bao gồm cả vốn đóng góp, tài trợ của tổ chức, cá nhân), vốn viện trợ nhân đạo đối với các công trình văn hóa, nghệ thuật, công trình phục vụ công cộng, cơ sở hạ tầng và nhà ở cho đối tượng chính sách xã hội.

Read more

21
Th9

NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ THUẾ GTGT, THUẾ TNDN, THUẾ TNCN TRONG THÁNG 5/2018

Ngày 16/03/2018, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 25/2018/TT-BTC sửa đổi một số quy định về thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày 01- 05-2018. Những điểm mới về thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu các thông tin được cung cấp qua bài viết dưới đây.

Read more

4
Th9

NGHỊ ĐỊNH 209/2013/NĐ-CP HƯỚNG DẪN CHI TIẾT LUẬT THUẾ GTGT

Ngày 18 tháng 12 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng về người nộp thuế, đối tượng không chịu thuế, giá tính thuế, thuế suất, phương pháp tính thuế, khấu trừ thuế, hoàn thuế và nơi nộp thuế. Dưới đây là toàn văn của văn bản này.

Read more

4
Th9

NGHỊ ĐỊNH 100/2016/NĐ-CP HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT THUẾ GTGT, THUẾ TTĐB, LUẬT QLT

Ngày 01 tháng 7 năm 2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 100-2016-NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật quản lý thuế. Dưới đây là toàn văn của Nghị đình này.

Read more

4
Th9

NGHỊ ĐỊNH 92/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG LUẬT THUẾ TNDN, VÀ LUẬT THUẾ GTGT

Ngày 13 tháng 08 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 92/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng. Dưới đây là toàn văn của Nghị định này.

Read more

4
Th9

NGHỊ ĐỊNH 91/2014/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THUẾ

Ngày 01 tháng 10 năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế. Dưới đây là toàn văn của Nghị định này.

Read more

4
Th9

LUẬT 01/VBHN-VPQH VĂN BẢN HỢP NHẤT LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày 28 tháng 4 năm 2016, Quốc hội thông qua luật Luật 01/VBHN-VPQH – văn bản nhất Luật thuế GTGT quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế, khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng. Dưới đây là toàn văn của văn bản này.

Read more

097 772 8756