Thuế thu nhập cá nhân

18
Th3

NHỮNG ĐỐI TƯỢNG PHẢI QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN

Căn cứ pháp lý: Điều 26, Thông tư 111/2013/TT-BTC về “khai thuế, quyết toán thuế”.

Thứ nhất: Tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Thứ hai: Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Vậy cụ thể quy định từng trường hợp như thế nào cho từng đối tượng phải thực hiện quyết toán thuế TNCN?

Read more

23
Th2

NHỮNG QUY ĐỊNH THUẾ HIỆN HÀNH MỚI NHẤT

1. Các quy định về Thuế GTGT:

– Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP .

– Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC , 111/2013/TT-BTC , 219/2013/TT-BTC , 08/2013/TT-BTC , 85/2011/TT-BTC , 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế.

– Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế.

– Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP , sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Read more

21
Th2

CÁCH TÍNH THUẾ TNCN CHO ĐỐI TƯỢNG LÀM VIỆC Ở NHIỀU CÔNG TY

Cách tính thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ vào thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN:

“1. Khấu trừ thuế

Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập, cụ thể như sau:

b) Thu nhập từ tiền lương, tiền công

b.1) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi.

i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Read more

21
Th2

NHỮNG KHOẢN PHỤ CẤP, TRỢ CẤP NÀO KHÔNG ĐƯỢC TÍNH THUẾ TNCN

Dựa theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC và Thông tư số 92/2015/TT- BTC, những khoản trợ cấp, phụ cấp không được tính thuế thu nhập cá nhân cụ thể như sau:

Read more

25
Th1

THỦ TỤC CẮT GIẢM TRỪ GIA CẢNH 2019

Thủ tục hủy, cắt giảm người phụ thuộc đã đăng ký giảm trừ gia cảnh trước đó được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 13 của Thông tư 95/2016/TT-BTC.

Theo đó, thủ tục cắt giảm trừ gia cảnh theo từng trường hợp như sau:

Read more

25
Th1

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GIẢM TRỪ GIA CẢNH, GIẢM TRỪ NGƯỜI PHỤ THUỘC

Gần đây, có rất nhiều bạn đọc có liên hệ với chúng tôi hỏi về cách thức đăng ký giảm trừ cho người phụ thuộc (NPT) như thế nào đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương và tiền công năm 2018 -2019?  Những người được đăng ký người phụ thuộc gồm những ai, nếu được thì thời hạn nộp hồ sơ đăng ký người phụ thuộc như thế nào? Sau đây, Đại lý thuế VN – TAX xin chia sẻ nội dung Thủ tục Đăng ký giảm trừ gia cảnh, giảm trừ người phụ thuộc mới nhất áp dụng 2018 và năm 2019

Hướng dẫn trình tự đăng ký giảm trừ gia cảnh, giảm trừ người phụ thuộc theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ tài chính như sau:

Read more

24
Th1

HƯỚNG DẪN CẤP MÃ SỐ THUẾ CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC

Trong khi quyết toán thuế TNCN năm 2015, người nộp thuế được đăng ký các khoản giảm trừ cho người phụ thuộc. Tuy nhiên để thực hiện điều này thì người nộp thuế phải xác định hoặc xin cấp mã số thuế của người phụ thuộc. Vậy làm thế nào để người phụ thuộc có mã số thuế? Đại lý thuế VN-TAX xin Hướng dẫn cấp mã số thuế cho người phụ thuộc

Các bước thu thập thông tin và cấp mã NPT

Bước 1: Thu thập thông tin NPT

Căn cứ vào hồ sơ chứng minh NPT hoặc thông tin trên mẫu Tờ khai đăng ký NPT giảm trừ gia cảnh, TCTTN thu thập thông tin của NPT khai vào Phụ lục 05-3/BK-TNCN

Read more

18
Th1

CÁC KHOẢN THU NHẬP KHÔNG CHỊU THUẾ TNCN

Các khoản thu nhập không chịu thuế TNCN được quy định như thế nào
1. Trợ cấp ăn trưa, ăn giữa ca: (Khoản 4, điều 22 Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH).
– Trường hợp trợ cấp bằng tiền: Không vượt quá 730.000 đồng/người/tháng.
– Trường hợp Doanh nghiệp tự tổ chức nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn: Miễn toàn bộ.
2. Trợ cấp trang phục: (Thông tư 96/2015/TT-BTC).
– Trợ cấp bằng tiền : không quá 05 triệu/người/năm.
– Trợ cấp bằng hiện vật: Được miễn toàn bộ (trường hợp có đủ hóa đơn,chứng từ).
– Trợ cấp bằng tiền + hiện vật: Mức chi tiền không quá 05 triệu/người/năm và có đủ hóa đơn, chứng từ đối với hiện vật.

Read more

16
Th1

NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG, QUY ĐỊNH HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT CỦA TỔNG CỤC THUẾ VỀ THUẾ TNCN

Ngày 05 tháng 02 năm 2018, Cục thuế TP Hà Nộ đã ban hành công văn số 5749/CT-TNCN V/v quyết toán thuế TNCN năm 2017 và cấp MST NPT. 

Một số câu hỏi, giải đáp và hướng dẫn mới nhất cập nhật từ Tổng cục thuế, lưu ý là chưa có hướng dẫn chính thức cho kỳ quyết toán thuế 2017 (30/03/2018)

Công ty tôi mới thành lập vào tháng 06/2017, từ tháng 6/2017 đến tháng 12/2017 và không có đối tượng nào phải nộp thuế TNCN (thu nhập dưới 9 triệu/tháng). Vậy Công ty tôi có phải khai quyết toán thuế TNCN không?

Theo khoản 1, Điều 21 Thông tư số 92 năm 2015 của Bộ Tài chính thì tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thuế thay cho cá nhân có uỷ quyền. Do đó, Công ty bạn phải thực hiện khai quyết toán thuế năm 2017 theo quy định.

Read more

28
Th9

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH VỀ THUẾ QUÝ II/2018

I/ Về thuế giá trị gia tăng.

Một số nội dung mới về chính sách thuế GTGT.

Ngày 16/03/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 25/2018/TT-BTC hướng dẫn nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6 2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính, theo đó:

Read more

097 772 8756