CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC KHẤU TRỪ THUẾ GTGT ĐẦU VÀO

1.Theo khoản 15 điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định

“15. Cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp:

– Hóa đơn GTGT sử dụng không đúng quy định của pháp luật như: hóa đơn GTGT không ghi thuế GTGT (trừ trường hợp đặc thù được dùng hóa đơn GTGT ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT);

– Hóa đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán nên không xác định được người bán;

– Hóa đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua nên không xác định được người mua;

– Hóa đơn chứng từ nộp thuế GTGT giả, hóa đơn bị tẩy xóa, hóa đơn khống (không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo);

– Hóa đơn ghi giá trị không đúng giá trị thực tế của hàng hóa, dịch vụ mua, bán hoặc trao đổi.”

  1. Thuế GTGT dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng Không chịu thuế GTGT

Theo khoản 7 điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC:

“7. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì không được khấu trừ.”

  1. Thuế GTGT dùng cho sản xuất kinh doanh mặt hàng chịu thuế và không chịu thuế GTGT

Theo Khoản 9 điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC:

“2. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ( kể cả Tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho cả sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.

Cơ sở kinh đoanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ.

Trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ % giữa doanh thu chịu thuế GTGT, doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra bao gồm cả doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế không hạch toán riêng được.

Cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT hàng tháng/ quý tạm phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định mua vào được khấu trừ trong tháng/ quý, cuối năm cơ sở kinh doanh thực hiện tính phân bổ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của năm để khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã tạm phân bổ khấu trừ theo tháng/ quý.”

  1. Hóa đơn GTGT có giá trị từ 20 triệu trở lên

Theo khoản 2 điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ( được cập nhật theo Khoản 9 điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC và điều 1 Thông tư 173/2016/TT-BTC):

“Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

  1. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào( bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ 20 triệu đồng trở lên, (trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo HĐ dưới 20 triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT)”
  2. Mua xe ô tô trên 1,6 tỷ chỉ được khấu trừ 160 triệu

Theo điều 9 Thông tư 151/2014/TT-BTC:

“Tài sản cố định là ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống( trừ ô tô sử dụng vào kinh doanh vận chuyển, hàng hoá, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn; ô tô dùng để làm mẫu và lái thử cho kinh doanh ô tô) có trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng( giá chưa thuế GTGT) thì số thuế GTGT đầu vào tương ứng với phần trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng không được khấu trừ.”

Leave A Comment

097 772 8756